Tips voor het managen van projecten

In de praktijk komt het voor dat projecten op verschillende manieren ontstaan. En dat maakt het verkrijgen en managen van projecten ook interessant en boeiend. Je weet immers niet hoe een nieuw project gaat starten en hoe het gaat verlopen en welke belangen er allemaal spelen.

Projecten ontstaan soms in een gesprek, of op één A4-tje of er is al een uitgebreid plan beschreven waarin alle aspecten van het project al voorkomen incl. de doelen, projectorganisatie, vertegenwoordiging vanuit de diverse betrokken belanghebbenden, de wijze van communicatie etc.

Als projectmanager kun je de volgende checklist op meerdere momenten langslopen om te kijken welk beeld er op dat moment er is van het project in de organisatie:
– wie is de opdrachtgever? zijn er meerdere en wat is hun relatie?
– wie zijn de belanghebbenden intern en/of extern (in positieve en negatieve zin)?
– is er een business case / projectplan opgesteld en wordt deze gevolgd (in concept of definitief)?
– zijn er (nieuwe) projecten die direct of indirect van invloed zijn op dit project?
– welk resultaten en doelen wil de opdrachtgever bereiken en stemt dat nog steeds overeen?
– zijn de juiste medewerkers toegewezen aan het project?
– hoe zit het met de einddatum van het project?
– welk budget is (nog) beschikbaar voor het project?
– is de focus van het management ook gericht op het project of kijken die ook ergens anders naar?

Focus je als projectmanager op de belangen die er spelen en speel daarop in … met als doel om je project zo optimaal mogelijk te managen.