IMG_2522

Rugby, pokeren en projecten

Rugby, pokeren en projecten …

Een nieuw inzicht: het uitvoeren en coördineren van projecten is soms een kwestie van rugby en pokeren …

Theorie: In projectmanagement land worden er diverse methoden en technieken gebruikt om activiteiten in een project uit te voeren. Eén ervan die gebruikt wordt voor softwareontwikkeling is Agile Scrum. Deze methode kenmerkt zich door het uitvoeren van Sprints (2 – 4 weken). Elke Sprint eindigt met het opleveren van werkende software voor de klant. De activiteiten binnen een Sprint worden door het ontwikkelteam gerealiseerd.

Op basis van de requirements van de Business worden User Stories opgesteld. Deze worden door het ontwikkelteam, de product owner en de scrum master met elkaar beoordeeld (Sprint planning), daarbij kan bijv. gebruik gemaakt worden van Planning Poker. Elk teamlid bepaald dan van een User Story hoeveel tijd hij/zij nodig heeft om het te realiseren. Na een korte bespreking wordt gezamenlijk de tijdsduur bepaald die nodig wordt geacht. Doel van deze Scrum methode is om de klant te laten zien dat er werkende software gerealiseerd wordt in een kort tijdsbestek etc.

De Agile Scrum methode gebruikt de volgende terminologie: Rollen: Product Owner, Scrum master, Development Team Artefacten: Product Backlog, Sprint Backlog, Product Increment Activiteiten: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective Elke activiteit heeft een maximale tijdsduur.

Praktijk: Projecten: de praktijk laat zien dat projecten erg dynamisch kunnen zijn. Steeds is er afstemming nodig qua doelen, taken, budget, tijd en kwaliteit. Het gebruik van de Scrum methode geeft een andere dimensie in de projectorganisatie en beleving dan de vertrouwde waterval methoden. Niet alle projecten zullen geschikt zijn voor Scrum. Scrum kan een effectieve methode zijn waarmee je met elkaar samen werkt om resultaat te boeken voor de klant. De vervulling van de behoefte van de klant is het einddoel: waarde toevoeging in zijn processen. Voordat gestart wordt met ontwikkeling via de Scrum methode zal altijd de klant beslissen en bepalen welke doelen gehaald dienen te worden. De Product Owner is de schakel tussen de klant en het Scrum team. Nadat de nieuwe versie (Product Increment) is opgeleverd zal een juiste implementatie in de productie omgeving goed gemanaged moeten worden.

Rugby: de uitvoering van projecten kan zich kenschetsen in een kluwen van meningen, belangen, van duwen en trekken, loslaten, vallen en opstaan. Vergelijk dat met de scrum uit het Rugby waar 2 partijen elkaar “te lijf gaan” , zich erin storten met als doel om uiteindelijk te gaan scoren. … ik zie al het beeld voor mij dat een projectteam in de “Scrum room” een echte scrum gaat uitvoeren …

Pokeren: om de tijdsduur te bepalen binnen (activiteiten in) een project is het gebruik van planning poker zeker een goed hulpmiddel om met elkaar te komen tot het vast stellen van een gezamenlijke tijdsduur van activiteiten. Door uit te wisselen waarom men kiest voor een bepaalde tijdsduur kun je met elkaar het beeld completer maken. De tijdsduur kan uitgedrukt worden in uren, story points of een andere eenheid. De een heeft meer oog voor het een en de ander heeft meer oog voor het andere. Ieder lid van het scrum team onderschrijft en geeft commitment met het resultaat ervan.

Projecten, Rugby en Pokeren hebben veel met elkaar gemeen, maar dan graag zonder tackels, penalties, zonnebrillen en baseball caps …