Diensten

Graag wil ik uw organisatie ondersteunen.
Bel 06-46042289 of mail naar okkejan@doumabs.nl

Coaching - Workshop

Ik begeleid (Agile) projectmanagers / projectmedewerkers in hun rol als Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, Scrum lid. Centraal staat de eigen inbreng van de deelnemer in het proces van het project / scrum team. Welke positie neemt de deelnemer in? Met welke invloeden moet de deelnemer rekening houden? Hoe beïnvloed de deelnemer zelf het project / scrum team? Waar heeft de deelnemer wel of geen invloed op?
We combineren projectmanagement en systemisch werken.

Ik kan dit individueel of via een workshop aanbieden.
Vraag de flyer aan via flyerpmsw@doumabs.nl

Projectmanagement

Ik werk graag als coördinator / projectmanager aan projecten. Mijn doel is dat organisaties en projecten weer gaan stromen, dat de efficiency en effectiviteit wordt verbeterd. Als bruggenbouwer wil ik graag de verwachtingen naar elkaar toe managen. Ik help en ondersteun hiermee organisaties, opdrachtgevers en projectteams om hun organisatie of projecten beter te laten functioneren.

Deze projectmanagement diensten zijn:
- advisering op strategisch niveau
- opstellen van de business case
- analyse van het probleem
- uitvoeren risico analyse
- selectie van de gewenste oplossing
- realiseren van koppelingen
- implementaties en migraties
- second opinion, quickscan

Agile Projectmanagement

In mijn werk maak ik graag gebruik van de principes van Agile. Samengevat:
- alleen werken aan onderwerpen welke waarde vermeerderend zijn
- periodiek overleg samen met de gebruiker
- reageren op nieuwe inzichten van de gebruiker
- werkende software opleveren
- één product backlog (issuelijst)
- face-to-face communicatie

Lees ook mijn Blogs

Werkwijze

Bij de start van een project zal ik de mogelijke scenario's doornemen en bespreken. De volgende zaken zijn van belang in relatie tot de verandering:
- de organisatie
- de opdrachtgever
- het doel van het project
- de scope van het project
- de beschikbare capaciteit (mens, tijd, en geld)
- de dynamieken en onderlinge verbondenheid in de organisatie
- het project in relatie tot andere projecten

Onderdeel van deze werkwijze is het systemisch werken.

Lees ook mijn Blogs

Organisatie opstellingen

Om snel inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatie maak ik gebruik van organisatie opstellingen. Opstellingen geven informatie weer wat er in een bedrijf speelt, zoals:
- hoe zijn de verhoudingen tussen afdelingen en/of managementlagen
- welke aandacht krijgen de projecten binnen de organisatie
- hoe zijn de verhoudingen tussen bedrijf, projecten, producten, klanten en visies

Het systeem wordt als geheel bekeken, zonder oordeel.

Principes die daarbij worden gehanteerd zijn:
- de ordening (er is een baas/projectleider, er is een medewerker/projectmedewerker)
- balans in geven en nemen (iedereen draagt evenveel bij)
- ieder heeft een plek (en ieder draagt bij aan de organisatie en haar doelen).